List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Influence of recreational ctivities to water streams in selected protected areas. 2004 - 2008
*Ecologically friendly inhibition of pathogenic bacteria and algae proliferation in the circulation cooling systems of nuclear power stations and the other similar technological installations. 2004 - 2006
206/04/0967 Reproduction biology and autecology of the quillworts Isoëtes echinospora and I. lacustris in Bohemian Forest lakes and in ex-situ cultures 2004 - 2006
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice-versa? 2004 - 2006
Kontakt - CNR Firenze, Itálie 2004 - 2006
MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production 2004 - 2006
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity 2004 - 2006
Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami 2004 - 2005
*Ecologically friendly inhibition of pathogenic bacteria and algae proliferation in the circulation cooling systems of nuclear power stations and the other similar technological installations. 2004 - 2006
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2004 - 2004
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Reproduction biology and autecology of quillworts Isoetes echinospora and I. lacustris in Bohemian Forest lakes and in ex-situ cultures 2004 - 2006
Průzkum druhové struktury a abundance makrofyt v podélném profilu toku Labe a posouzení vhodnosti využití makrofyt pro hodnocení ekologického stavu Labe. 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
GOCE-CT-2003-506675 ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
GOCE-CT-2003-506675 ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009