List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2003 - 2005
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and applications in sustainable agriculture 2003 - 2004
Monograph of Hieracium s.str.(Compositae) in the Western and Ukrainian Eastern Carpathians 2003 - 2005
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2003 - 2007
Detection of migration of wetland plants using molecular markers 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and applications in sustainable agriculture 2003 - 2004
Co nastane při změně rozmnožovacího systému u taxonů rodu Reynoutria? 2003 - 2006
Overwintering strategy of Microcystis sp. - does microcystin play a signal role? 2003 - 2005
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006