List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and applications in sustainable agriculture 2003 - 2004
Co nastane při změně rozmnožovacího systému u taxonů rodu Reynoutria? 2003 - 2006
Overwintering strategy of Microcystis sp. - does microcystin play a signal role? 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Detection of migration of wetland plants using molecular markers 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2003 - 2005
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
Strategy for overwintering of Microcystis sp. - Has Microcystin signal function? 2003 - 2005
Molecular, phenotype and ultrastructural relations in heterocytous cyanobacteria 2003 - 2005
Phylogeny and recent differentiation in the European alpine/lowland populations of the polyploid complex of Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2003 - 2007
Phylogeny and recent differentiation in the European alpine/lowland populations of the polyploid complex of Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006