List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Projekt Jeseníky
TH04030244 Biodiversity increase and support of ecosystem services in agricultural landscape through alternative management practices in grasslands and pastures 01/2019 - 12/2022
COST E38 Woody roots processes
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
grant na BF JčU České Budějovice
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
QJ1320234 Z odpadů surovinami
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
GB14-36079G 2018
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Centrum pro výzkum biorafinací
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
COST E38 Woody roots processes