List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Paleoecological genesis of vegetation and climatic changes in the tundra area in the Holocene of the Krkonoše National Park. A complex analysis of the secular changes in tundra of the Giant Mountains. 2000 - 2004
GA526/00/1443 Plevelová společenstva jako zdroje invazních rostlin: analýza pomocí geografických informačních systémů 2000 - 2002
Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích. 2000 - 2004
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry. Subprojekt 3, Úkol 5: Dynamika klečových porostů – parametry prostorového modelu 2000 - 2004
NSF-UREP, USA 2000 - 2006
GA 206/99/D082 Diversity od lignicolous nonstromatic pyrenomycetes in stands with different structure composition and different types of management 1999 - 2002
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
Swiss Nat. Sci. Fundation
GA 206/99/D082 Diversity od lignicolous nonstromatic pyrenomycetes in stands with different structure composition and different types of management 1999 - 2002
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
GA 206/99/D082 Diversity od lignicolous nonstromatic pyrenomycetes in stands with different structure composition and different types of management 1999 - 2002
Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub 1999 - 2004
Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub 1999 - 2004
GA206/99/1411 Biotic, microclimatic and microhydrologic interactions in the development of mountain peatbogs 1999 - 2001
GA 206/99/D082 Diversity od lignicolous nonstromatic pyrenomycetes in stands with different structure composition and different types of management 1999 - 2002
GA206/96/1115 Developmental dynamics of a mountain landscape: actuo-ecology and palaeo-ecology of the Šumava peatlands 1996 - 1998
IAA6005603 The Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the region of Vltavský luh valley 1996 - 1998