List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Reproduction biology and autecology of quillworts Isoetes echinospora and I. lacustris in Bohemian Forest lakes and in ex-situ cultures 2004 - 2006
Monitoring of environment modifications caused by tourist industry in the protected landscape area Český ráj 2004 - 2006
Reproduction biology and autecology of quillworts Isoetes echinospora and I. lacustris in Bohemian Forest lakes and in ex-situ cultures 2004 - 2006
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and neš toxicity mechanisms 2004 - 2006
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Mycorrhizal technology for sustainability in agricultural practice of fruit production (MYCOTAGRIF) 2004 - 2007
Diversity of Europen Flora in Czech Herbarium Collections from the turn of 18th and 19th Centuries - National Heritage of World Importance (II) 2004 - 2006
Komplexní vyhodnocení diverzity vybraných skupin cyanobakterií kombinovanými (molekulárními a fenotypovými) metodami. 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Asssessing large-scale environmental risks with tested mothods 2004 - 2008
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře ČR
Pietro Andrea Matthioli - Thaddaeus Hagecius ab Hagek: Herbář, jinak bilinář (Herbarium, 1562) (A commented critical edition) 2004 - 2008
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and neš toxicity mechanisms 2004 - 2006
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
Pietro Andrea Matthioli - Thaddaeus Hagecius ab Hagek: Herbář, jinak bilinář (Herbarium, 1562) (A commented critical edition) 2004 - 2008
Vliv rekreační aktivity na fytobentos a chemické poměry toků Krkonoš a Šumavy 2004 - 2007