List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2003 - 2007
GA206/03/1216 Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných CHÚ 2003 - 2007
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2003 - 2003
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and applications in sustainable agriculture 2003 - 2004
Co nastane při změně rozmnožovacího systému u taxonů rodu Reynoutria? 2003 - 2006
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Separating effect of population size and competitive environment on plant fitness 2003 - 2005
Genera Lepraria and Leproloma (Ligenes) in the Czech Republic, Slovakia and neighbouring areas of South Eastern Europe 2003 - 2005
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Detection of migration of wetland plants using molecular markers 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005