List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production 2004 - 2006
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity 2004 - 2006
Komplexní vyhodnocení diverzity vybraných skupin cyanobakterií kombinovanými (molekulárními a fenotypovými) metodami. 2004 - 2006
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Dynamika tvorby erikoidní mykorhizy a pseudomykorhizy na kořenovém systému společného hostitele 2004 - 2005
Dynamika tvorby erikoidní mykorhizy a pseudomykorhizy na kořenovém systému společného hostitele 2004 - 2005
Mycorrhizal technology for sustainability in agricultural practice of fruit production (MYCOTAGRIF) 2004 - 2007
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Mycorrhizal technology for sustainability in agricultural practice of fruit production (MYCOTAGRIF) 2004 - 2007
Mycorrhizal technology for sustainability in agricultural practice of fruit production (MYCOTAGRIF) 2004 - 2007
Mycorrhizal technology for sustainability in agricultural practice of fruit production (MYCOTAGRIF) 2004 - 2007
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice versa? 2004 - 2006
Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity 2004 - 2006
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production 2004 - 2007
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Vliv přístupnosti živin na vegetaci rašelinných okrajů rybníků na Třeboňsku 2004 - 2004