List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Genetic and ecological diversity of cyanobacteria of the James Ross Island, Weddel Sea, Antarctica 2005 - 2007
Průzkum systému ledovcových jeskyní na ledovcích Werenskiold a Torell, Svalbard, 77°s.š. 2005 - 2005
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů 2005 - 2007
Monografie rodu Taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Rozšíření praktické výuky průtokové cytometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy: příklad integrujícího kurzu pro studenty bakalářského, magisterského i doktorandského stupně 2005 - 2005
Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů 2005 - 2006
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
The genus Taraxacum: a monograph at the level of section 2005 - 2007
European Pinus mugo complex - contribution of differentiation and hybridization to recent variation structure 2005 - 2007
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
Bioindication and revitalization of toxic and antropogenic substrates and water sources: application of cyano bacteria, algae, soil bacteria and symbiotic fungi 2005 - 2011
Bioindication and revitalization of toxic and antropogenic substrates and water sources: application of cyano bacteria, algae, soil bacteria and symbiotic fungi 2005 - 20011
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Endemické hybridogenní druhy jeřábů (Sorbus) české květeny – kritické zhodnocení pomocí moderních biosystematických metod 2004 - 2006
Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin 2004 - 2006
Ecology of expanding weeds Bolboschoenus planiculmis and B. laticarpus related to weed control in different agriculture systems 2004 - 2006