List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2008
Hybridisation within the wheat (Triticum aestivum) - Elytrigia intermedia - E. repens species complex: a probable case of crop – wild relative gene flow. 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2008
Plant communities of the Korean Peninsula: the first vegetation synthesis of less known area 2005 - 2007
Genotypová a ekologické diverzita cyanobakterií ostrova James Ross, Weddelovo moře, Antarktida. 2005 - 2007
The genus Taraxacum: a monograph at the level of section 2005 - 2007
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice-versa? 2004 - 2006
Ecology of expanding weeds Bolboschoenus planiculmis and B. laticarpus related to weed control in different agriculture systems 2004 - 2006
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
Dynamika tvorby erikoidní mykorhizy a pseudomykorhizy na kořenovém systému společného hostitele 2004 - 2005
Dynamika tvorby erikoidní mykorhizy a pseudomykorhizy na kořenovém systému společného hostitele 2004 - 2005
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice versa? 2004 - 2006
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Mycorrhizal technology for sustainability in agricultural practice of fruit production (MYCOTAGRIF) 2004 - 2007
Ecology of expanding weeds Bolboschoenus planiculmis and B. laticarpus related to weed control in different agriculture systems 2004 - 2006
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2004 - 2006
Pietro Andrea Matthioli - Thaddaeus Hagecius ab Hagek: Herbář, jinak bilinář (Herbarium, 1562) (A commented critical edition) 2004 - 2008