List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Productivity-diversity relationship in plants and insects 2008 - 2010
Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae 2007 - 2011
ME 934 Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae 2007 - 2011
Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae 2007 - 2011
Prodej přebytků rostlin 2005 - 2005
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Priority druhová ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
2B06178 Priorities of species protection of vascular plants 2006 - 2011
2B06178 Priorities of species protection of vascular plants 2006 - 2011
Strategie AV21 Priorities of soil biological research, science implementation and public interest 2017 - 2017
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Priorities of conservation of vascular plants 2007 - 2011
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice-versa? 2004 - 2006
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice-versa? 2004 - 2006