List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Diversity of Europen Flora in Czech Herbarium Collections from the turn of 18th and 19th Centuries - National Heritage of World Importance (II) 2004 - 2006
Asssessing large-scale environmental risks with tested mothods 2004 - 2008
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře ČR
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and neš toxicity mechanisms 2004 - 2006
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Vliv přístupnosti živin na vegetaci rašelinných okrajů rybníků na Třeboňsku 2004 - 2004
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Vliv rekreační aktivity na fytobentos a chemické poměry toků Krkonoš a Šumavy 2004 - 2007
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice-versa? 2004 - 2006
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice versa? 2004 - 2006
Ecology of expanding weeds Bolboschoenus planiculmis and B. laticarpus related to weed control in different agriculture systems 2004 - 2006
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
Ecology of expanding weeds Bolboschoenus planiculmis and B. laticarpus related to weed control in different agriculture systems 2004 - 2006
Ecology of expanding weeds Bolboschoenus planiculmis and B. laticarpus related to weed control in different agriculture systems 2004 - 2006
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006