List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
Výzkumné centrum „Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub“. 2005 - 2009
Vliv rekreační aktivity na fytobentos a chemické poměry toků Krkonoš a Šumavy 2004 - 2007
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus. 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
VaV/620/15/03, podprogramu č.6 - Chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
IAA600050820 Upward migration of sub-nival plants in E Ladakh: the role of plant traits and interactions under climate warming 2008 - 2012
IAA600050820 Upward migration of sub-nival plants in E Ladakh: the role of plant traits and interactions under climate warming 2008 - 2012
The terrestrial Ecology Flagship in Ny-Ålesund: reinforcement and futher development – activities for 2018-2019. 2018 - 2019
GA206/09/0697 The taxonomy of selected polymorphic filamentous green algae (from the orders Chaetophorales and Klebsormidiales) based on polyphasic approach. 2009 - 2011
GA206/09/0697 The taxonomy of selected polymorphic filamentous green algae (from the orders Chaetophorales and Klebsormidiales) based on polyphasic approach. 2009 - 2011
GA206/09/0697 Taxonomie vybraných polymorfních vláknitých zelených řas z řádů Chaetophorales a Klebsormidiales pomocí polyfazického přístupu. 2009 - 2011
Taxonomic revision of the Diatom Types from the Van Heurck Collection 2008 - 2010
Taxonomic and nomenclatoric revision of the Gallionella species (Bacillariophyceae) described by Ehrenberg 2007 - 2008
Swiss Nat. Sci. Fundation
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017