List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Průzkum systému ledovcových jeskyní na ledovcích Werenskiold a Torell, Svalbard, 77°s.š. 2005 - 2005
Průzkum druhové struktury a abundance makrofyt v podélném profilu toku Labe a posouzení vhodnosti využití makrofyt pro hodnocení ekologického stavu Labe. 2004 - 2006
DH23P03OVV026 Průhonice Park and School of Painting and Landscape Composition, an admired and rejected model for 20th century landscape design 2023 - 2027
Provedení isoenzymové analýzy kriticky ohrožených druhů Jurinea cyanoides a Gentiana verna 2005 - 2005
Protection of priority grassland habitats in the SCIs of the South Moravian Region 2019 - 2025
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
KJB6005304 Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Proper materials for nanotechnological applications of air and water treatment 2011 - 2014
TA01010356 Proper materials for nanotechnological applications of air and water treatment 2011 - 2014
TA01010356 Proper materials for nanotechnological applications of air and water treatment 2011 - 2014
TA01010356 Proper materials for nanotechnological applications of air and water treatment 2011 - 2014
Projekt Jeseníky
Projekt CzechPolar – Czech Polar Stations: Construction and operation expense 2010 - 2015
Projekt CzechPolar – Czech Polar Stations: Construction and operation expense 2010 - 2015
reg. č. L200052051, interní č. z. 403333MPPSD Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů 2020 - 2022