List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
GB14-36079G 2018
20-08900S 2020 - 2022
20-06065S 2020 - 2022
19-15031S 2019 - 2021
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Zpracování záchranného programu pro hořec jarní (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2005 - 2005
Zpracování metodiky sledování evropsky významných biotopů a přírodních stanovišť v České republice. 2005 - 2005
Zpracování hodnocení rizik pro druhy bolševník velkolepý, pajasan žlaznatý, vlčí bob mnoholistý a javor jasanolistý 2015 - 2015
QJ1320234 Z odpadů surovinami
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
Záchranné kultivace CHKO Třeboňsko 2005 - 2005
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park 2000 - 2004
Záchrana a obnova krajiny 2020 - 2022
Young kids or old migrants? Colonization versus in situ speciation of allopolyploid apomicts in European alpine sky islands 2022 - 2024
Young kids or old migrants? Colonization versus in situ speciation of allopolyploid apomicts in European alpine sky islands 2022 - 2024
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013