List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
QJ1320234 Z odpadů surovinami
LIFE South Moravia
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů
Premium Academie for J. Klimešová
Establishment of serpentine bitopes
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
ThiefHunt: In search for plants stealing carbon from fungi
Květena České republiky - svazek 8/2
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
COST - Conserve plants