List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Monograph of Hieracium s.str.(Compositae) in the Western and Ukrainian Eastern Carpathians 2003 - 2005
Monograph of Hieracium s.str.(Compositae) in the Western and Ukrainian Eastern Carpathians 2003 - 2005
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005
Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
GA206/03/1219 Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Molecular, phenotype and ultrastructural relations in heterocytous cyanobacteria 2003 - 2005
Molecular, phenotype and ultrastructural relations in heterocytous cyanobacteria 2003 - 2005
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2003 - 2007
Strategy for overwintering of Microcystis sp. - Has Microcystin signal function? 2003 - 2005
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných CHÚ 2003 - 2007
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2003 - 2003
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
vegetativni regenerace rostlin 2003 - 2007
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005