List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact. 2005 - 2008
Výzkumné centrum „Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub“. 2005 - 2009
Hybridisation within the wheat (Triticum aestivum) - Elytrigia intermedia - E. repens species complex: a probable case of crop – wild relative gene flow. 2005 - 2007
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná. 2005 - 2005
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Hybridisation within the wheat (Triticum aestivum) - Elytrigia intermedia - E. repens species complex: a probable case of crop – wild relative gene flow. 2005 - 2007
Bioindication and revitalization of toxic and antropogenic substrates and water sources: application of cyano bacteria, algae, soil bacteria and symbiotic fungi 2005 - 2009
KJB600050503 2005 - 2007
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2005 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Ecology of expanding weeds Bolboschoenus planiculmis and B. laticarpus related to weed control in different agriculture systems 2004 - 2006
Monitoring of environment modifications caused by tourist industry in the protected landscape area Český ráj 2004 - 2006
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Asssessing large-scale environmental risks with tested mothods 2004 - 2008
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Pietro Andrea Matthioli - Thaddaeus Hagecius ab Hagek: Herbář, jinak bilinář (Herbarium, 1562) (A commented critical edition) 2004 - 2008
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2004 - 2005
Pietro Andrea Matthioli - Thaddaeus Hagecius ab Hagek: Herbář, jinak bilinář (Herbarium, 1562) (A commented critical edition) 2004 - 2008