List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Plant communities of the Korean Peninsula: the first vegetation synthesis of less known area 2005 - 2007
The genus Taraxacum: a monograph at the level of section 2005 - 2007
KJB600050503 2005 - 2007
Spatially-explicit realistic model of spreading of the invasive species Pinus strobus in Bohemian Switzerland 2005 - 2007
The effect of arbuscular mycorrhizal symbiosis on the growth of clonal plants in nutritionally homogeneous and heterogeneous soil environment 2005 - 2007
The effect of arbuscular mycorrhizal symbiosis on the growth of clonal plants in nutritionally homogeneous and heterogeneous soil environment 2005 - 2007
European Pinus mugo complex - contribution of differentiation and hybridization to recent variation structure 2005 - 2007
1M0571 Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monography and expert system 2005 - 2007
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
COST E38.003 - Woody root processes 2005 - 2007
Identification of critical stages in life cycle at two critically endangered species of vascular plants, Dracocephalum austriacum and Gladiolus palustris 2005 - 2006
The effect of arbuscular mycorrhizal symbiosis on the growth of clonal plants in nutritionally homogeneous and heterogeneous soil environment 2005 - 2007
Výzkumný záměr MŠMT 0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011