List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005
VaV: Změny vodní vegetace NPR Břehyňský rybník v závislosti na rybářském hospodaření v sezóně 2003 2003 - 2003
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2003 - 2007
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy. 2003 - 2007
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Genera Lepraria and Leproloma (Ligenes) in the Czech Republic, Slovakia and neighbouring areas of South Eastern Europe 2003 - 2005
Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus. 2003 - 2005
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and applications in sustainable agriculture 2003 - 2004
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Monograph of Hieracium s.str.(Compositae) in the Western and Ukrainian Eastern Carpathians 2003 - 2005
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005