Project Detail

Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý)

Name: Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý)
Researchers: Zákravský Petr (member of research team)
Provider: Správa CHKO a BR Třeboňsko
Realization from: 2006
Realization to: 2006
Summary: Od r. 1998 byl uplatňován na rybníce V. Tisý upravený management, který měl podpořit regeneraci ubývajících rákosových porostů v této významné přírodní rezervaci. Byl testován řízený vodní režim spočívající v pravidelném snižování vodní hladiny a vliv alternativní rybí obsádky (bez kapra). V současné době je vyhodnocována souvislá řada pozorování a měření pohybu okrajové linie rákosin, celkové druhové diverzity rostlin i vlivu mimořádných okolností (záplavy) na litorální vegetaci.

Back to List