List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí 2004 - 2004
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Asssessing large-scale environmental risks with tested mothods 2004 - 2008
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře ČR
Pietro Andrea Matthioli - Thaddaeus Hagecius ab Hagek: Herbář, jinak bilinář (Herbarium, 1562) (A commented critical edition) 2004 - 2008
Invasion of native and exotic cattails and their hybrid in Michigan 2004 - 2007
Komplexní vyhodnocení diverzity vybraných skupin cyanobakterií kombinovanými (molekulárními a fenotypovými) metodami. 2004 - 2006
Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. Lacustris v šumavských jezerch a kulturách ex situ
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and neš toxicity mechanisms 2004 - 2006
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Pietro Andrea Matthioli - Thaddaeus Hagecius ab Hagek: Herbář, jinak bilinář (Herbarium, 1562) (A commented critical edition) 2004 - 2008
Diversity of Europen Flora in Czech Herbarium Collections from the turn of 18th and 19th Centuries - National Heritage of World Importance (II) 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Diversity of Europen Flora in Czech Herbarium Collections from the turn of 18th and 19th Centuries - National Heritage of World Importance (II) 2004 - 2006
Vliv rekreační aktivity na fytobentos a chemické poměry toků Krkonoš a Šumavy 2004 - 2007
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Pietro Andrea Matthioli - Thaddaeus Hagecius ab Hagek: Herbář, jinak bilinář (Herbarium, 1562) (A commented critical edition) 2004 - 2008
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005