Project Detail

Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná

Name: Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná
Researchers: Kirschnerová Ludmila (member of research team)
Moravcová Lenka (member of research team)
Provider: AOPK
Realization from: 2006
Realization to: 2006
Summary: Cílem projektu je analýza změn zbytkové populace posledního nížinného ekotypu Gentiana verna v ČR. Projekt navazuje na dřívější studia z let 1999-2005.

Back to List