List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Interaction of fern vegetation and soil on deforested areas affected by acid deposition 2006 - 2010
Effect of controlled management on restoration of littoral vegetation in the Velký Tisý fishpond (National Protected Area V. a M. Tisý) 2006 - 2006
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2006 - 2006
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2006 - 2006
Vegetace ČR
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
Geo-biodiversity of Abisko Mountains and Giant Mountains ( Krkonoše/Krakonosze in Czechia and Poland respectively) - comparative study of periglacial relief forms, their biota and survival during winter season. 2006 - 2009
Výzkum bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy 2006 - 2008
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
The effect of AM fungi on heavy metal uptake and tolerance of host plants: does the plant and fungus origin matter? 2006 - 2007
LC06073 Biodiversity Research Center 2006 - 2010
IAA600050616 Interaction of fern vegetation and soil on deforested areas affected by acid deposition 2006 - 2010
TAXONOMIC REVISION OF THE LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES GROUP (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) IN CENTRAL EUROPE BASED ON MORPHOLOGICAL, PHYTOCHEMICAL AND MOLECULAR DATA 2006 - 2008
The effect of AM fungi on heavy metal uptake and tolerance of host plants: does the plant and fungus origin matter? 2006 - 2007
Diversita flóry SR a ČR II – vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Population biology and ecology of hemiparasite species on example of genus Thesium 2006 - 2008
Population biology and ecology of hemiparasite species on example of genus Thesium 2006 - 2006