List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
Molecular phylogeny and evolutionary trends in hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
COST E38.003 - Woody root processes 2005 - 2007
Záchranné kultivace CHKO Třeboňsko 2005 - 2005
Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů 2005 - 2006
Rozšíření praktické výuky průtokové cytometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy: příklad integrujícího kurzu pro studenty bakalářského, magisterského i doktorandského stupně 2005 - 2005
Bioindication and revitalization of toxic and antropogenic substrates and water sources: application of cyano bacteria, algae, soil bacteria and symbiotic fungi 2005 - 2009
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Genetic and ecological diversity of cyanobacteria of the James Ross Island, Weddel Sea, Antarctica 2005 - 2007
Molecular phylogeny and evolutionary trends in hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
The effect of arbuscular mycorrhizal symbiosis on the growth of clonal plants in nutritionally homogeneous and heterogeneous soil environment 2005 - 2007
The effect of arbuscular mycorrhizal symbiosis on the growth of clonal plants in nutritionally homogeneous and heterogeneous soil environment 2005 - 2007
Výzkumný záměr MŠMT 0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2008
Monografie rodu Taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Molecular phylogeny and evolutionary trends in hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Provedení isoenzymové analýzy kriticky ohrožených druhů Jurinea cyanoides a Gentiana verna 2005 - 2005
The effect of arbuscular mycorrhizal symbiosis on the growth of clonal plants in nutritionally homogeneous and heterogeneous soil environment 2005 - 2007
1M0571 Centre for Bioindication and Revitalization 2005 - 2011