Project Detail

Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae

Name: Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae
Researchers: Nedbalová Linda (member of research team)
Kvíderová Jana (member of research team)
Elster Josef (member of research team)
Provider: MŠMT
Realization from: 2007
Realization to: 2011
Summary: Česko - Ruský projekt má za cíl výzkum principů dormantních stádií u vybraných polárních druhů prokatyotních sinic a eukaryotních řas.

Back to List