List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae 2007 - 2011
Critical factors of reproduction and recovery of the quillwort Isoëtes lacustris and I. echinospora populations in strongly acidified lakes 2007 - 2009
Afro-alpine "sky inslands": genetic versus taxonomic biodiversity, climate change, and conservation 2007 - 2011
Diversity of Balkanian and East Mediterranean Flora in Czech Herbarium Collections - National Heritage of World Importance (III) 2007 - 2010
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007 2007 - 2007
KJB600050708 Reaction of snow algae to stress conditions - temperature, irradiance and UV radiation 2007 - 2009
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Vyhodnocení příčin destabilizace horských lesů v Národním parku Šumava postižených orkánem Kyrill 2007 - 2008
Vegetation succession in human-made habitats: variability on broad spatial scales 2007 - 2010
Microevolutionary aspects of residual sexuality in apomictic plants: detection, rate and manifestation in populations of Hieracium subgen. Pilosella 2007 - 2009
Setting targets for management of wet meadows in the landscape framework 2007 - 2011
Monograph of European heterocytous cyanobacteria. 2007 - 2009
Výzkumný projekt AVČR Orlicko - Ochrana přírody jako limitující faktor ekonomického rozvoje
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru 2007 - 2011
ME 934 Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae 2007 - 2011
IAA600050711 How does genetic variation change during biological invasion? A study of Pinus strobus 2007 - 2009
Multidisciplinary study of Antarctic terrestrial vegetation within the IPY framework 2007 - 2009
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009
Flora of the Czech Republic - completion 2007 - 2009