List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
Diversity of Europen Flora in Czech Herbarium Collections from the turn of 18th and 19th Centuries - National Heritage of World Importance (II) 2004 - 2006
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
Invasion of native and exotic cattails and their hybrid in Michigan 2004 - 2007
Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí 2004 - 2004
Ecology of expanding weeds Bolboschoenus planiculmis and B. laticarpus related to weed control in different agriculture systems 2004 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2004 - 2006
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and new toxicity mechanisms 2004 - 2006
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Ecology of expanding weeds Bolboschoenus planiculmis and B. laticarpus related to weed control in different agriculture systems 2004 - 2006
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Diversity of Europen Flora in Czech Herbarium Collections from the turn of 18th and 19th Centuries - National Heritage of World Importance (II) 2004 - 2006
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005