List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných CHÚ 2003 - 2007
vegetativni regenerace rostlin 2003 - 2007
VaV: Změny vodní vegetace NPR Břehyňský rybník v závislosti na rybářském hospodaření v sezóně 2003 2003 - 2003
Rostliny, hmyz a obratlovci: integrované studium ekologických a evolučních interakcí na populační a ekosystémové úrovni 2003 - 2007
Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Life history traits of the northwest European flora 2002 - 2005
LTAUSA18007 Impacts of climate change and landscape eutrophication on plants and their microbial root communities in the arid and semiarid ecosystems of the United States
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí