List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
COST E38 Woody roots processes
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
COST E38 Woody roots processes
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Květena České republiky - svazek 8/2
grant na BF JčU České Budějovice
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae