List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
COST E38 Woody roots processes
Support of serpentine species and perialpidic pine forest
COST - Conserve plants
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
LIFE South Moravia
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
COST E38 Woody roots processes
Establishment of serpentine bitopes
grant na BF JčU České Budějovice
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Květena České republiky - svazek 8/2
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt