List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
Centrum pro výzkum biorafinací
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Premium Academie pro J. Klimešová
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
COST - Conserve plants
QJ1320234 Z odpadů surovinami
COST E38 Woody roots processes