Project Detail

Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin

Name: Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
Researchers: Baldassarre Švecová Eva (researcher)
Albrechtová Jana (researcher)
Vosátka Miroslav (researcher)
Provider: GAČR
Number: GA16-20569S

Back to List