List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Velikost jaderného genomu - klíč k poznání vzájemných příbuzenských vztahů středoevropských taxonů Hieracium subgen. Pilosella? 2002 - 2003
Bioplatform 2002 - 2005
Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians 2002 - 2004
Taxonomic study of Taraxacum (Asteraceae) in Central Asia: sections related to the sect. Leucantha 2002 - 2004
Úloha mykorhizních hub v příjmu těžkých kovů transgenními rostlinami: potenciální fytoremediační model 2002 - 2004
Classification of critical syntaxa of the xerothermic vegetation of the Czech Republic 2002 - 2006
GA206/02/0582 A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
Genetic diversity in Atriplex sagittata: the tole of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time 2002 - 2005
GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe 2002 - 2005
Genetic diversity in Atriplex sagittata: the tole of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time 2002 - 2005
Factors influencing succession on disturbed stands, source of diaspores vs. stands conditions 2002 - 2004
GA206/02/0582 A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
Classification of critical syntaxa of the xerothermic vegetation of the Czech Republic 2002 - 2006
Factors influencing succession on disturbed stands, source of diaspores vs. stands conditions 2002 - 2004
GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe 2002 - 2005
Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev 2002 - 2004
Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev 2002 - 2004
Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology RECETOX 2002 - 2005
Cosmopolitan plant genera from Juncaceae family: Molecular study of Juncus 2002 - 2003
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004