List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů
Premium Academie for J. Klimešová
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Premium Academie pro J. Klimešová
QJ1320234 Z odpadů surovinami
GB14-36079G 2018
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)