List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice-versa? 2004 - 2006
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice versa? 2004 - 2006
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
*Ecologically friendly inhibition of pathogenic bacteria and algae proliferation in the circulation cooling systems of nuclear power stations and the other similar technological installations. 2004 - 2006
Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami 2004 - 2005
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Ecology of expanding weeds Bolboschoenus planiculmis and B. laticarpus related to weed control in different agriculture systems 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
*Ecologically friendly inhibition of pathogenic bacteria and algae proliferation in the circulation cooling systems of nuclear power stations and the other similar technological installations. 2004 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Reproduction biology and autecology of quillworts Isoetes echinospora and I. lacustris in Bohemian Forest lakes and in ex-situ cultures 2004 - 2006
Reproduction biology and autecology of quillworts Isoetes echinospora and I. lacustris in Bohemian Forest lakes and in ex-situ cultures 2004 - 2006
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2004 - 2005
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009