List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Genetic diversity in Atriplex sagittata: the tole of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time 2002 - 2005
GA206/02/0568 Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians 2002 - 2004
Classification of critical syntaxa of the xerothermic vegetation of the Czech Republic 2002 - 2006
Genetic diversity in Atriplex sagittata: the tole of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time 2002 - 2005
Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology RECETOX 2002 - 2005
Classification of critical syntaxa of xerothermic vegetation in the Czech Republic 2002 - 2006
Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians 2002 - 2004
GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe 2002 - 2005
Genetic diversity in Atriplex sagittata: the tole of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time 2002 - 2005
The influence of environmental parameters for the genetic structure of the young agamic complex: Hieracium subgen. Pilosella 2002 - 2006
The influence of environmental parameters for the genetic structure of the young agamic complex: Hieracium subgen. Pilosella 2002 - 2006
Úloha mykorhizních hub v příjmu těžkých kovů transgenními rostlinami: potenciální fytoremediační model 2002 - 2004
Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat. 2002 - 2004
Conselho Nacional de Pesquisa 2002 - 2006
The influence of environmental parameters for the genetic structure of the young agamic complex: Hieracium subgen. Pilosella 2002 - 2006
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev 2002 - 2004
Genetic diversity in Atriplex sagittata: the tole of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time 2002 - 2005
GA206/02/0355 Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004