List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
KJB600050803 Plant species diversity in storage pond systems of different age and disturbance regime 2008 - 2010
Maloplošné a trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a lad s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny. - návrh 2008 - 2012
7E09072-(KBBE-212827) EU-based Production and Exploitation of Alternative Rubber and Latex Sources 2008 - 2012
Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
Sledování vlivu procesů vyvolaných geoturismem na životní prostředí v Českém ráji s návrhem opatření k eliminaci negativních dopadů 2008 - 2010
Trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a úhorů s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny - návrh 2008 - 2011
Upward migration of sub-nival plants in E Ladakh: the role of plant traits and interactions under climate warming
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
QH81012 Aeration technologies for reduction of dormant cyanobacterial cells and nutrient bioavailability in water bodies sediments 2008 - 2011
KJB600050803 Plant species diversity in storage pond systems of different age and disturbance regime 2008 - 2010
IAA600050820 Importance of genetic diversity for stand productivity and stability 2008 - 2010
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
QH81012 Aeration technologies for reduction of dormant cyanobacterial cells and nutrient bioavailability in water bodies sediments 2008 - 2011
GA526/08/0706 Effect of Insect Herbivore Guild Interactions on Population Dynamics of Plants 2008 - 2011
GD206/08/H049 Integration of methodological approaches in current landscape 2008 - 2011
QH81012 Aeration technologies for reduction of dormant cyanobacterial cells and nutrient bioavailability in water bodies sediments 2008 - 2011
Monitoring of National park České Švýcarsko - botany 2008 - 2010
Monitoring of National park České Švýcarsko - botany 2008 - 2010