List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
GA206/05/0020 Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monograph and expert system 2005 - 2007
GA206/05/0020 Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monograph and expert system 2005 - 2007
Methods of studying nutrients acquisition and structural changes of roots of ectomycorhizal woody species under mountain ecosystems conditions 2005 - 2007
1M0571 Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2008
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Molecular phylogeny and evolutionary trends in hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2008
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006
Comparative ecology of generative reproduction of alien plants 2005 - 2007
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008
Comparative ecology of generative reproduction of alien plants 2005 - 2007
Methods of studying nutrients acquisition and structural changes of roots of ectomycorhizal woody species under mountain ecosystems conditions 2005 - 2007
Spatially-explicit realistic model of spreading of the invasive species Pinus strobus in Bohemian Switzerland 2005 - 2007