List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
VÝZNAM ARBUSKULÁRNÍ MYKORHIZY PRO LOKÁLNÍ ADAPTACE V ROSTLINNÝCH POPULACÍCH 2005 - 2006
INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Prodej přebytků rostlin 2005 - 2005
GA206/05/0020 Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monograph and expert system 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2008
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů 2005 - 2007
GA206/05/0020 Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monograph and expert system 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2008
Bioindication and revitalization of toxic and antropogenic substrates and water sources: application of cyano bacteria, algae, soil bacteria and symbiotic fungi 2005 - 2009
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2005 - 2006
Monografie rodu Taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
COST E38.003 - Woody root processes 2005 - 2007
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2008
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008