List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
grant na BF JčU České Budějovice
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
TH04030244 Biodiversity increase and support of ecosystem services in agricultural landscape through alternative management practices in grasslands and pastures 01/2019 - 12/2022
Projekt Jeseníky
GA206/96/1115 Developmental dynamics of a mountain landscape: actuo-ecology and palaeo-ecology of the Šumava peatlands 1996 - 1998
IAA6005603 The Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the region of Vltavský luh valley 1996 - 1998
Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub 1999 - 2004
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
Swiss Nat. Sci. Fundation
GA 206/99/D082 Diversity od lignicolous nonstromatic pyrenomycetes in stands with different structure composition and different types of management 1999 - 2002
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002