List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
grant na BF JčU České Budějovice
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
COST E38 Woody roots processes
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
COST E38 Woody roots processes
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
TH04030244 Biodiversity increase and support of ecosystem services in agricultural landscape through alternative management practices in grasslands and pastures 01/2019 - 12/2022
Projekt Jeseníky