List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. In: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry, odpověd. řešitel-Vaněk J., KRNAP 2000 - 2004
MGSII-19 Study of population biology and vegetation succession in populations of Dianthus arenarius subsp. bohemicus 2015 - 2016
MGSII-19 Study of population biology and vegetation succession in populations of Dianthus arenarius subsp. bohemicus 2015 - 2016
7AMB12SK156 Study of changes in tree species distribution across altitudinal gradient in context of current climate change and ontogenetic tree species development 2012 - 2013
7AMB12SK156 Study of changes in tree species distribution across altitudinal gradient in context of current climate change and ontogenetic tree species development 2012 - 2013
7AMB12SK156 Study of changes in tree species distribution across altitudinal gradient in context of current climate change and ontogenetic tree species development 2012 - 2013
7AMB12SK156 Study of changes in tree species distribution across altitudinal gradient in context of current climate change and ontogenetic tree species development 2012 - 2013
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017
Struktura a dynamika vegetace podél gradientu zeměpisné šířky a nadmořské výšky v lesnatých územích jižní Koreje 2009 - 2011
14-06802S Stress induced memory in clonal plants 2014 - 2016
14-06802S Stress induced memory in clonal plants 2014 - 2016
GA14-06802S Stress induced memory in clonal plants 2014 - 2016
Strategy 21 - Space for humankind
Strategy of management of invasive and expansive species around Pec pod Sněžkou. 2021 - 2022
Strategy for overwintering of Microcystis sp. - Has Microcystin signal function? 2003 - 2005
SNPCS 03066/2020 Strategy for management and monitoring IAS in NPČŠ 2020 - 2022
SNPCS 03066/2020 Strategy for management and monitoring IAS in NPČŠ 2020 - 2022
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005