List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
ME10143 Systematics and microevolution in the Asteraceae: The key is a reproductive system and the extent of asexuality 2010 - 2012
ME10143 Systematics and microevolution in the Asteraceae: The key is a reproductive system and the extent of asexuality 2010 - 2012
Swiss Nat. Sci. Fundation
GA526/09/0549 SUSTATINABLE HARVESTING STRATEGY OF ALPINE MEDICINAL PLANTS 2009 - 2012
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017
GA526/09/0549 Sustainable harvesting strategy of medicinal plants 2009 - 2012
GA526/09/0549 Sustainable harvesting strategy of medicinal plants 2009 - 2012
GA526/09/0549 Sustainable harvesting strategy of medicinal plants 2009 - 2012
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
Succession of vegetation in the landscape scales 2007 - 2010
Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. In: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry, odpověd. řešitel-Vaněk J., KRNAP 2000 - 2004
MGSII-19 Study of population biology and vegetation succession in populations of Dianthus arenarius subsp. bohemicus 2015 - 2016
MGSII-19 Study of population biology and vegetation succession in populations of Dianthus arenarius subsp. bohemicus 2015 - 2016