List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
COST E38 Woody roots processes
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
COST E38 Woody roots processes
grant na BF JčU České Budějovice
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Květena České republiky - svazek 8/2
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae