Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích

Name: Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Researchers: Suda Jan (co-researcher)
Trávníček Pavel (co-researcher)
Urfus Tomáš (co-researcher)
Project Type: B - national grants (GA ČR, GA AVČR)
Summary: Cílem projektu je Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum.Požito je široké spektrum metod.

Back to List