Development of single copy nuclear markers for the Asteraceae

Name: Development of single copy nuclear markers for the Asteraceae
Researchers: Fehrer Judith (head – principal researcher)
Krak Karol (head – principal researcher)
Project Type: D - minor international projects and bilateral agreements
Realization from: 2006
Realization to: 2006
Summary: Cílem projektu je testování vybraných genů pro molekulárně systematické studie na různých taxonomických úrovních v čeledi Asteraceae. Projekt je realizován ve spolupraáci s Dr. Inés Álvarez z Real Járdin Botanico, Madrid

Back to List