Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu

Name: Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu
Researchers: Liška (Průhonice) Jiří (head – principal researcher)
Mandák Bohumil (head – principal researcher)
Réblová Martina (head – principal researcher)
Sádlo Jiří (head – principal researcher)
Project Type: C - other (Research and development projects of ministries, contracts and agreements on targeted research and cooperation, etc.)
Realization from: 2004
Realization to: 2006
Summary: V rámci grantového projektu byly vypracovány charakteristiky pro 183 druhů nepůvodních rostlin flóry ČR.

Back to List