Genetic diversity in Atriplex sagittata: the role of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time

Name: Genetic diversity in Atriplex sagittata: the role of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time
Researchers: Berchová Kateřina (researcher)
Mandák Bohumil (researcher)
Plačková Ivana (researcher)
Project Type: B - national grants (GA ČR, GA AVČR)
Realization from: 2002
Realization to: 2005
Summary: Cílem projektu je ukázat vliv heterokarpie na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagitata, a zjistit do jaké míry se klíčení a dynamika semenné banky mohou podílet na formování genetické struktury jednotlivých stádií životního cyklu populace.

Back to List