Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg.

Name: Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg.
Researchers: Mandák Bohumil (head – principal researcher)
Project Type: C - other (Research and development projects of ministries, contracts and agreements on targeted research and cooperation, etc.)
Realization from: 2005
Realization to: 2006
Summary: Grantový projekt financující dlouhodobý pobyt na univerzitě v Leicesteru. V rámci zahraničního pobytu je řešena problematika hybridizace a polyploidicace v rámci komplexu druhů Chenopodium album agg. Pozornost je zaměřena zejména na využití metody genomické hybridizace in situ.

Back to List