Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích.

Name: Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích.
Researchers: Hájek Michal (member of research team)
Hájková Petra (member of research team)
Rybníček Kamil (member of research team)
Project Type: C - other (Research and development projects of ministries, contracts and agreements on targeted research and cooperation, etc.)
Realization from: 2000
Realization to: 2004

Back to List