Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích

Name: Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích
Researchers: Hájková Petra (member in research team)
Šumberová Kateřina (member in research team)
Project Type: B - national grants (GA ČR, GA AVČR)
Realization from: 2003
Realization to: 2005
Summary: Projekt na PřF MU v Brně. Zahrnuje fytocenologický výzkum v terénu a následné analýzy sebraných dat, výsledkem bude a) klasifikace vybraných typů mokřadní vegetace, b) zjištění hlavních gradientů variability ve vegetaci. Projekt pokrývá všechna velká bulharská pohoří a mokřady v dolním Podunají.

Back to List