Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy

Name: Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy
Researchers: Svitavská Svobodová Helena (member in research team)
Project Type: B - national grants (GA ČR, GA AVČR)
Realization from: 2005
Realization to: 2006
Summary: Pylová analýza časově náročných pylových povrchových vzorků z jižní Sibiře.

Back to List