Výzkumné centrum „Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub“.

Name: Výzkumné centrum „Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub“.
Researchers: Cepák Vladislav (member of research team)
Lukavský Jaromír (member of research team)
Project Type: C - other (Research and development projects of ministries, contracts and agreements on targeted research and cooperation, etc.)
Realization from: 2005
Realization to: 2009
Summary: Využití sinic, řas a symbiotických mikroorganismů pro bioindikace a revitalizace vody a půdy. Zejména: Vývoj detekce cyanotoxinů pro varování vodárny před vodními květy a vývoj metody pro detekci cyanobakterií na začátku úpravárenské technologie. Vývoj biotestu pro rybnikářství (trofie a limitující živiny) a příprava kmenů řas pro screening aktivních látek. Revitalizace odpadních vod řasami a produkce bioplynu ze získané biomasy.

Back to List