Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací

Name: Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Researchers: Maršálek Blahoslav
Maršálková Eliška (member in research team)
Zezulka Štěpán
Project Type: B - national grants (GA ČR, GA AVČR)

Back to List