Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II)

Name: Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II)
Researchers: Suda Jan (co-researcher)
Project Type: B - national grants (GA ČR, GA AVČR)
Realization from: 2004
Realization to: 2006

Back to List