List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
KJB600050503 2005 - 2007
KJB600050503 2005 - 2007
Jeseníky - letecké snímky, sm. 46/2005 2005 - 2005
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna, Jurinea cyanoides a Gentianella sp. 2008 - 2012
271011 Is the diversity of arbuscular mycorrhizal fungi influenced by the specific conditions of serpentine soils? 2011 - 2012
271011 Is the diversity of arbuscular mycorrhizal fungi influenced by the specific conditions of serpentine soils? 2011 - 2012
Is invasiveness of aquatic plants triggered by polyploidization? Story of Myriophyllum species. 2012 - 2015
Is fitness of Pinus strobus, an invasive species in the Czech Republic, influenced by Ericaceae and their symbiotic fungi? A comparison with native Pinus sylvestris 2009 - 2010
Is fitness of Pinus strobus, an invasive species in the Czech Republic, influenced by Ericaceae and their symbiotic fungi? A comparison with native Pinus sylvestris 2009 - 2010
IPBES assessment of invasive alien species 2019 - 2023
IPBES assessment of invasive alien species 2019 - 2023
IPBES assessment of invasive alien species 2019 - 2023
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů 2005 - 2007
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů 2005 - 2007
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
749774 Investigation of plant biostimulating properties of feather protein hydrolyzate and the effects on symbiotic microorganisms 2017 - 2019
749774 Investigation of plant biostimulating properties of feather protein hydrolyzate and the effects on symbiotic microorganisms 2017 - 2019
749774 Investigation of plant biostimulating properties of feather protein hydrolyzate and the effects on symbiotic microorganisms 2017 - 2019
MAD, Prioritní téma 14 Inventory of lichenized fungi of important habitats in Slovakia and the Czech Republic 2012 - 2014