List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
GA206/03/1219 Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
Diversity of vegetation of mesic and wet meadows 2008 - 2009
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2003 - 2007
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2004 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2005 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy. 2003 - 2007
P504/12/P540 Do arable weeds evolve in response to crop cultivation? 2012 - 2014
P504/12/P540 Do arable weeds evolve in response to crop cultivation? 2012 - 2014
51100899 „Does adventious resprouting\" - mainly neglected trait, play a role in a fast spread of woody plants? 2011, 2012 - 2012, 2013
Do non-indigenous species benefit from enemy release? A field comparison with native congeners 2007 - 2009
Do non-indigenous species benefit from enemy release? A field comparison with native congeners 2007 - 2009
KJB600050713 Do non-indigenous species benefit from enemy release? A field comparison with native congeners 2007 - 2009
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států