List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Významný český endemitní rožec Cerastium alsinifolium - evoluční historie, reprodukční úspěšnost a důsledky křížení s Cerastium arvense 2007 - 2009
Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev 2002 - 2004
Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev 2002 - 2004
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
FR-TI3/778 Wastewaters reclamation in integrated biotechnology system 2011 - 2014
Wastewaters reclamation in integrated biotechnology system 2011 - 2015
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and neš toxicity mechanisms 2004 - 2006
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and neš toxicity mechanisms 2004 - 2006
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and neš toxicity mechanisms 2004 - 2006
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and new toxicity mechanisms 2004 - 2006
23-05461S Water holding and translocation via mycorrhizal networks 2023 - 2025
Water transport between soil and atmosphere in forest vegetation 2023 - 2023
GP206/09/P340 What drives habitat selection in mycoheterotrophic plants: abiotic factors or symbiotic associations? A case study of Pseudorchis albida (Orchidaceae) 2010 - 2014
GP206/09/P340 What drives habitat selection in mycoheterotrophic plants: abiotic factors or symbiotic associations? A case study of Pseudorchis albida (Orchidaceae) 2010 - 2014
GP206/09/P340 What drives habitat selection in mycoheterotrophic plants: abiotic factors or symbiotic associations? A case study of Pseudorchis albida (Orchidaceae) 2010 - 2014
GP206/09/P340 What drives habitat selection in mycoheterotrophic plants: abiotic factors or symbiotic associations? A case study of Pseudorchis albida (Orchidaceae) 2010 - 2014
Which functional traits of plants are associated with species changes in meadows subjected to different management regimes? 2006 - 2008
Which functional traits of plants are associated with species changes in meadows subjected to different management regimes? 2006 - 2008
Which functional traits of plants are associated with species changes in meadows subjected to different management regimes? 2006 - 2008