List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Centrum pro výzkum biorafinací
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Květena České republiky - svazek 8/2
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae