List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
GA206/09/0329 Vegetation of the Czech Republic: completion of the national survey of plant communities 2009 - 2011
GA206/09/0329 Vegetation of the Czech Republic: completion of the national survey of plant communities 2009 - 2011
GA206/09/0329 Vegetation of the Czech Republic: completion of the national survey of plant communities 2009 - 2011
GA206/09/0329 Vegetation of the Czech Republic: completion of the national survey of plant communities 2009 - 2011
GA206/05/0020 Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monograph and expert system 2005 - 2007
GA206/05/0020 Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monograph and expert system 2005 - 2007
GA206/05/0020 Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monograph and expert system 2005 - 2007
Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monography and expert system 2005 - 2007
Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monography and expert system 2005 - 2007
Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monography and expert system 2005 - 2007
Vegetation of the Krkonoše Mts. tundra - past, present and future, Current vegetation records of the Krkonoše tundra for a selected set of historical records. 2020 - 2021
Vegetation of the Krkonoše Mts. tundra - past, present and future, Current vegetation records of the Krkonoše tundra for a selected set of historical records. 2020 - 2021
M200050902 Vegetation structure and dynamics along elevation gradient in forested landscapes of South Korea 2009 - 2012
M200050902 Vegetation structure and dynamics along elevation gradient in forested landscapes of South Korea 2009 - 2012
M200050902 Vegetation structure and dynamics along elevation gradient in forested landscapes of South Korea 2009 - 2012
Vegetation succesion in landscape scale 2007 - 2010
Vegetation succession in human-made habitats: variability on broad spatial scales 2007 - 2010
vegetativni regenerace rostlin 2003 - 2007
Velikost jaderného genomu - klíč k poznání vzájemných příbuzenských vztahů středoevropských taxonů Hieracium subgen. Pilosella? 2002 - 2003
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006